EMDR är en metod som har mycket bra resultat i behandling av trauma. EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer EMDR kan erbjudas vid PTSD (posttraumatisk stressyndrom).

Med trauma menar man stora, unika händelser av hotande karaktär som påverkar en väldigt mycket: att vara med en bilolycka, att bli våldtagen, att vara med i krig, i brand, att vara rånad, att få veta att man har cancer, att förlora människor man älskar.

Men även upprepade mindre intensiva händelser påverkar vårt nervsystem: mobbning på skolan eller på jobbet, försummelse, våld i hemmet. Man kan utveckla PTSD när man är vittne eller har fått berättat om en traumatisk händelse.

Jag har börjat arbeta med EMDR sedan 2019 och jag är lika förundrad och förbluffad varje gång när jag ser hur effektiv och snabb den här metoden är.

Exempel

Här kan du se en del av det jag har jobbat med. Jag skriver i parantes hur många besök det behövdes. Såklart varje kontakt blir individuell och det kan ta olika lång tid beroende på fler faktorer men så här kan det se ut:

 • rädsla för COVID effekter och konsekvenser (1 – 2 besök)
 • rädsla att köra eller åka bil efter bilolycka (mellan 1 till 3 besök)
 • trauma efter att ha varit med brand (2 besök)
 • rädsla för tandläkarbesök (1 – 2 besök)
 • rädsla för kirurgiskt ingrepp (1 – 2 besök, operationen i ett av fallen var inte första av sin art och man kunde jämföra med första gången: efter EMDR behandling var återhämtningen mycket snabbare – man gick hem samma dag jämfört med tre dagar inlagd på sjukhuset)
 • fantomsmärta (mellan 4 och 10 besök)
 • gettingfobi (1 besök)
 • minnen av traumatiska vistelser på sjukhuset (1 – 2 besök)
 • minnen av jobbiga, traumatiska händelser som har hänt under barndomen eller senare i livet (1 – 2 besök – vanligtvis under pågående terapi)
 • kronisk smärta (mellan 4 – 12 besök)
 • efter cancer operationer (2 besök)
 • att förlora människor man älskar (2-5 besök)
 • ökning av självförtroende inför lönesamtal, att prata inför publik eller andra viktiga händelser i livet när man behöver prestera (1 – 2 besök)

Kortare eller längre behandling

Någon som har varit med våld under en längre period behöver vanligtvis en längre kontakt. Enstaka händelser kan behandlas på några få besök.

Varje människa är unik och dess förflutna likadant. Och det finns en del personer som inte blir hjälpta av EMDR terapi. Första gången vi träffas gör vi en bedömning tillsammans. Och om EMDR är något för dig planerar vi utifrån det.

Här (extern länk) hittar du mer info om vad EMDR är och hur den här terapin fungerar.

Boka EMDR nu

För dig som har varit med en eller flera allvarliga händelser och upplever att det fortfarande påverkar ditt liv och dina relationer. För dig som har varit med trauma eller kris för länge sedan eller nyligen. För dig som drabbas av PTSD.

60 minuter
Pris:1 400 kr

Bokningen sker genom Kaddio.

Boka tid
EMD