Jag heter Andreea Masec, är legitimerad psykolog, utbildad som mindfulnessinstruktör och lärare i grunden.

Jag är en nyfiken person och evigt fascinerad av hur vi människor fungerar. Jag befinner mig i en kontinuerlig process av att lära mig mer och delar med glädje av det jag kan: metoder, verktyg, övningar, tankar och teorier, förhållningssätt.

Jag lyssnar på dig

Mitt jobb som psykolog, som coach eller mentor är egentligen ganska enkelt: att lyssna på dig. Jag lyssnar med öronen, med ögonen, med hjärtat för att jag behöver höra hela dig. När jag tror att jag förstår frågar jag dig: stämmer det här? Och då lyssnar jag lite till.

Lär känna dig bättre

Men varje gång jag berättar till dig det jag hör blir det en inbjudan för dig att lära känna dig själv bättre. Och varje gång du reflekterar om dig själv upptäcker du saker som inte är nya, de har alltid funnits där. Bara att den här gången kan du se dem – nu sätter vi ljus på delar av dig som kanske har varit i skuggan. Vi välkomnar in i processen alla dina delar och när du blir hel igen firar vi det med glädje.

Olika metoder

I mitt arbete som psykolog använder jag metoder och verktyg från modern KBT (Kognitiv Beteende Terapi) såsom: inlärningsteori, ACT (Acceptance and Comittment Therapy), Mindfulness, Self Compassion, MI (motiverande samtal), men även EMDR terapi, hypnos och ego states terapi.

Utbildning jag har gått:

 • Revolutionising trauma treatment – Babette Rothschild, 2022
 • Grundutbildning i hypnos Del 1 och Del 2, 64 timmar, 2021
 • Working with parts in dissociative disorders – med Dolores Mosquera, 2020
 • EMDR in the treatment of children – med Carljin de Roos, 2020
 • EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing Steg 1 coh steg 2 – med Kerstin Bergh Johannesson, 2019 och 2022
 • Treating Trauma Master Series – online utbildning av NICABM – National Institute for the Clinical Application of Behavioural Medicine – med internationella expertor såsom: Bessel van den Kolk, Pat Odgen, Peter Levine, Dan Siegel, Steven Porges, Ruth Lanius (https://www.nicabm.com/program/treating-trauma-master/), 2019
 • Compassion Fokuserad Terapi och medkänsla med Jernett Karensen, 2019
 • The Power of Awareness med Jack Kornfield och Tara Brach, online kurs, 2019 (https://www.soundstrue.com/store/power-of-awareness/?sq=1)
 • The Power of Self-Compassion, online kurs med Kristin Neff och Chris Germer, 2019 (https://www.soundstrue.com/store/power-of-self-compassion/?sq=1)
 • Vipassana kurs, 10 dagar, 2019
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) för behandlare med Henrik Kok, 2018
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT 2018
 • CFT – Introduktion i compassion fokuserad terapi med Christina Andersson, 2018
 • Stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom med Nicklas Almén, 2018
 • ACT vid smärta, med JoAnne Dahl, 2018
 • Legitimerad i Sverige 2017
 • Motiverande samtal (MI) med Alexander Caven och ViviAnne Laru, 2016
 • Fokuserad ACT (FACT) med Thomas Gustavsson, 2016
 • ICDP (International Child Development Programme) – Vägledande samspel med Paul Bergman, 2015
 • Train the trainer – Consulting Center, europeisk certifiering, 2008
 • Psykologprogrammet West University Timisoara Rumänien, 2007
 • Couple therapy – med John Parr, 2006

Kort CV:

I Rumänien har jag arbetat som organisationspsykolog inom HR i flera stora internationella företag såsom Siemens och Adecco. I Sverige har jag jobbat inom föräldra- och barn hälsovård, Smärtrehab, BUP, Centrala Elevhälsan inom Bodens kommun samt Mindler.

I februari 2019 har jag öppnat KOM IN – en privat psykologmottagning i Boden.