KOM IN finns för DIG. För att du ska hitta nyckeln till ditt välmående, din hälsa, din balans.

I samtalsrummet blir du och jag ett team. Vi reflekterar och utforskar tillsammans för att förstå hur du mår, varför du agerar som du gör och hur kan du börja göra annorlunda.

Utforskningsresa

Det kan bli en karusell av känslor, många aha! upplevelser och en del nya insikter. Någon sa att det blir som “en explosion av förståelse när jag träffar dig”. Jag kommer att bjuda dig tillbaka till nuet, till kontakt med din kropp och dina känslor, till olika nya forskningsexperiment.

Upptäck vem du är

Jag kommer att spegla dig för att du ska kunna ta lite distans från dig själv och se dig själv med andra ögon. För att du ska upptäcka vem du är och, viktigast av allt, vem du vill vara. Och planera för det. Vi ska sätta ångesten och depressionen under förstoringsglas för att se varför finns dem i ditt liv just nu. Vi ska lära känna den kritikern som kanske finns i bakgrunden någonstans och erbjuda nya röster till tal.

Det är min glädje och ära att stödja dig på vägen till förändring och synliggöra dina framsteg.

Boka samtal och terapi nu

Samtalsterapi med användning av element från olika metoder: modern KBT, CFT – Compassion fokuserad terapi, ACT – Acceptance and Commitment Therapy, Ego States Terapi, Internal Family Systems, Mindfulness.

Samtal 45 minuter 1150 kr
För företagskunder: 1400 kr.

Bokningen sker genom Kaddio.

Boka tid
Samtalsterapi